Spoločnosť mediátorov
Slovenska

Vzdelávanie

Spoločnosť mediátorov Slovenska realizuje vzdelávanie v mediácii v týchto oblastiach:

  • Akreditovaný kurz mediácie : Mediátor oblasť aplikácie : všetky oblasti kde je mediácia vhodná na riešenie sporov a konfliktov
  • Akreditovaný kurz mediácie pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých stupňov vzdelávania : Školský mediátor oblasť aplikácie : školské prostredie
Povinné vzdelávanie mediátorov

Termíny

2.12.2016 (piatok)
8.12.2016 (štvrtok)
16.12.2016 (piatok)

viac
Semináre a školenia

prihláška

Manželské, párové a individuálne poradenstvo poskytne nový pohľad na riešenie problémov.

viac