Spoločnosť mediátorov
Slovenska


Téma : VYBRANÉ SOCIÁLNE ZRUČNOSTI - ZÍSKAVANIE DÔVERY ÚČASTNÍKOV MEDIÁCIE, KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI MEDIÁTORA, VEDENIE ODDELENÝCH STRETNUTÍ V MEDIÁCII

 
Lektor : PhDr. Jana Porubcová, PhD., Mgr.Zuzana Porubčanová,PhD

Termíny : 24.03.2023, 26.05.2023,10.11.2023Téma : Spoločná starostlivosť o maloleté deti. Novelizované ustanovenia Civilného mimosporového poriadku súvisiace s rozhodovaním súdov vo veciach starostlivosti o maloletých.  


Lektor : PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský,PhD.

Termíny :  23.03.2023, 25.05.2023, 09.11.2023
Povinné vzdelávanie mediátorov

Termíny

24.03.2023 (piatok)
26.05.2023 (piatok)
10.11.2023 (piatok)

viac
Semináre a školenia

prihláška

Manželské, párové a individuálne poradenstvo poskytne nový pohľad na riešenie problémov.

viac