Spoločnosť mediátorov
Slovenska

Oblasti vhodné pre mediáciu

Mediáciou možno riešiť konflikty:

 • domáce -rodinné, medzi spolubývajúcimi
 • komerčné - medzi obchodnými partnermi, vnútropodnikové
 • komunitné - susedské, občianske, vo vnútri spoločenstva
 • zamestnanecké - medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • zamestnanecké - medzi zamestnancom a zamestnávateľom, medzi zamestnancami navzájom, medzi členmi pracovného tímu
 • školské
 • spotrebiteľské
 • zdravotné – v celej škále medicínskej problematiky, medzi poškodeným a zdravotníckym zariadením
 • etnické a menšinové všetky spory - ktoré vznikajú nesprávnou komunikáciou medzi rôznymi kultúrami, menšinami či etnickými skupinami
 • v oblasťi autorských práv -medzi spoluautormi, medzi autorom a médiami, majetkové spory z porušenia autorských práv
 • v trestnej justícii
 • vo verejnej sfére
 • v environmentálnej oblasti - vytváranie nových skládok odpadu
Povinné vzdelávanie mediátorov

Termíny

24.03.2023 (piatok)
26.05.2023 (piatok)
10.11.2023 (piatok)

viac
Semináre a školenia

prihláška

Manželské, párové a individuálne poradenstvo poskytne nový pohľad na riešenie problémov.

viac